Inimesed

MARGUS LEPIK
Eesti Triatloni Liidu president ja juhatuse liige
President on Eesti triatloni kõneisik, organiseerib Eesti Triatloni Liidu tööd ja vastutab erinevate toimkondade operatiivse toimimise eest.

MARKO ALBERT
                                                                                                                           Eesti Triatloni Liidu juhatuse liige, saavutusspordi toimkonna juht
Saavutusspordi toimkonna tööks on nii põhi- kui järelkasvukoondiste moodustamine, treeeninglaagrite planeerimine ja korraldamine, võistlustele lähetamine ühes sellekohase ettevalmistusega.

TIINA PALLAS

Eesti Triatloni Liidu peasekretär
Peasekretäri tööülesanneteks on igapäevatöö korraldamine. Peasekretär juhindub oma tegevuses alaliidu põhikirjast ning üldkoosoleku ja juhatuse koosolekute otsustest.

TEET REEDI
Tehnilise toimkonna juht
Tehnilise toimkonna haldusalasse jääb kõik Eesti Triatloni Liidu võistlustega seonduv: võistlusmäärustikud, võistluskalender, ETL karikasarja etappide ja Eesti meistrivõistluste korraldamisõiguse andmine ning järelvalve teostamine, kohtunike koolitamine, kohtunike atesteerimine.

KARI TREIAL
Meedia ja turunduse toimkonna juht

Meedia ja turunduse toimkond kajastab triatlonielu nii trüki- kui sotsiaalmeedias, koostab pressiteateid tähtsamatest võistlustest, avaldab rahvusvaheliste võistluste tulemusi ning korraldab kohtumisi pressiga.

GEIL SIIM
Eesti Triatloni Liidu juhatuse liige

JAANUS-JANEK JUSS
Eesti Triatloni Liidu juhatuse liige

URMAS LAUR
Eesti Triatloni Liidu juhatuse liige

AIGAR OJAOTS
Eesti Triatloni Liidu juhatuse liige

DAVID VALLNER
Eesti Triatloni Liidu juhatuse liige

MAREK ANTONIAK
Eesti Triatloni Liidu juhatuse liige