Koolituskalender

2020 triatlonitreenerite täiendkoolitused

1.  22.10.2020 International Conference on Sports Science & Triathlon (Online)

10:00- 10:30 AM Welcome and Key Information Sport Psychologist -  PhD Tehran- Iran,  Dr. Farshad Najafi Pour A Novel Approach For The Triathletes Mental Readiness

10:30- 10:50 AM 10:50- 11:10 AM Athletes Development Model - Vicent Beltran World Triathlon Development, Spain Founder & Principal Coach Developer, WORLD Coaches Academy, Singapore;  Eugene Lee Monitoring of Biological Development in Youth Triathletes

11:10- 11:30 AM Triathlon Australia and Triathlon New Zealand Member- Canberra, Australia Craig Johns Breaking The COACH Code - Why energy is the #1 currency in leadership.

11:30- 11:50 AM Member of the National Coach Committee World Triathlon (8Y)-Belgium

11:50 AM- 12:10 PM The Other Side of High Performance - Julien Clonen Head Coach, High Performance Tri – Sydney-Australia

12:10- 12:30 PM Recovery, Balance And Its Effect On Athletic Performance -  Peter Clifford Head Coach, High Performance Tri – Sydney-Australia

Osalemiseks: Zoom meeting.

 
Or  Meeting ID: 567 260 5890    Passcode: triathlon
 
 

2. 04.11.2020 - 04.12.2020 e-õppena

Koolituse teema: Harjumuse jõud ja vaim: spordi ja liikumisega seotud harjumuste kujundamine

Koolitaja: PhD Aave Hannus

Toimumise ajakava ja lisainfo

 

Eesmärk
 
Õpiväljundid Kursuse läbinu
- oskab selgitada harjumuse olemust,
- tunneb erineva keerukuse ja nauditavusega harjumuste kujunemist,
- mõistab harjumise tugevuse hindamise võimalusi,
- mõistab ebasoovitava harjumuse muutmise raskusi.
* tunneb harjumuse muutmise võimalusi
* on harjutanud ühe tervist toetava harjumuse kujundamist
 
Sisu Teema Maht tundides Õppejõud
  Videoloengud (2 tundi):
Mis on harjumus?
Kuidas harjumust mõõta?
Kuidas luua ja murda harjumusi?
Mis on spordi ja liikumisega seotud harjumuste kujundamine keeruline?

Veebiseminarid ja kodutööd (4 x 2 tundi):
Harjumuse kujundamise esimesed sammud
Raskused ja väljakutsed harjumuse kujundamisel
Väljakutsed ja võimalused harjumuse kujundamisel
* Harjumuse kujundamise toetamine
10 Aave Hannus
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis Mitteeristav (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokument tunnistus/tõend
 
Täiendav info Esta Pilt, esta.pilt@ut.ee, tel 737 5560

  

3. 07.11.2020  EKR3, EKR4 ja EKR5 taseme täiendkoolitus

Algus kell 11:00 Elva Gümnaasiumis 

Koolituse teema: Toidulisandid ja nende teaduslikud uuringud. Ootused vs. riskid.

Koolitaja PhD Margus Annuk

Koolitusel osalemise tasu 25 eurot.

Info ja registreerimine: info@triatlon.ee

 

4. 20.11.2020  EKR3, EKR4 ja EKR5 taseme täiendkoolitus

Algus kell 16:00 Tabasalu Spordikompleksis

Koolituse teema: Triatleedi hooaja treeningplaani ülesehitus võistlusspetsiifikast lähtuvalt

Koolitaja Karmen Reinpõld

Koolitusel osalemise tasu 25 eurot.

Info ja registreerimine: info@triatlon.ee

 

5. 11.12.2020  EKR3, EKR4 ja EKR5 taseme täiendkoolitus

Algus kell 16:00 Elva Gümnaasiumis 

Koolituse teema: Personaalsus spordis

Koolitaja PhD Margus Annuk

Koolitusel osalemise tasu 25 eurot.

Info ja registreerimine: info@triatlon.ee