Uudised

Sporditreeningute korraldamine 18. jaanuarist 2021

Alates 18. jaanuarist 2021 kuni 31. jaanuarini 2021 Ida-Virumaal ja Harjumaal:
1) Sisetingimustes on lubatud kontaktivaba individuaaltreening, sealhulgas koos juhendajaga;
2) Sisetingimustes on tagatud ruumi kuni 25% täituvus; saunade kasutamine ei ole lubatud; maksimaalne isikute arv ujulas ühe raja kohta on 3.

3) välitingimustes on lubatud nii individuaaltreening kui ka treenimine rühmas, mille suurus on kuni 10 inimest + juhendaja. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega;

Alapunktid 1-3 ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele.

4) isikud võivad viibida siseruumides avalikult kasutamiseks mõeldud spordiobjektidel järgmistel eesmärkidel:

treeningu läbiviimine või treeningul osalemine;

spordivarustuse müük ja rentimine;

spordiobjektidel asuvate toitlustusettevõtete poolt pakutavate teenuste kasutamine;

5) siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;

6) ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist;

7) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise.

 

Alates 11. jaanuarist 2021 kuni Vabariigi Valitsuse järgmiste korraldusteni (piirangud vaadatakse üle iga kahe nädala tagant) ülejäänud Eestis:

1) sisetingimustes on lubatud nii individuaaltegevus kui ka treenimine rühmas, mille suurus on kuni 11 inimest, sh juhendaja. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega;

2) välitingimustes on lubatud nii individuaaltegevus kui ka treenimine rühmas, mille suurus on kuni 25 inimest, sh juhendaja. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega;

3) tagatud on ruumi kuni 50% täituvus. Ruumi täituvust arvestatakse spordiobjekti riietusruumide mahutavuse järgi, milleks on kappide või nagide arv. Kappide ja nagide arv on fikseeritud Eesti spordiregistris;

4) siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;

5) ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist; 

6) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise. 

Alapunkte 1 - 3 ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele, koos viibivale perele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele, ning puudega isikute tegevustele (ei laiene seenioritele/ veteranidele).