Uudised

Spordivõistluste korraldamine alates 1. juunist COVID-19 perioodil

Vabariigi Valitsuse 16. mai korraldusega nr 172 lubatakse (muudetud: Vabariigi Valitsuse 21. mai 2020.a korraldusega nr 182 ning Vabariigi Valitsuse 28. mai 2020 korraldusega nr 190.):
1. alates 1. juunist 2020 vabas õhus spordivõistluste korraldamine pealtvaatajatega, kui
tegevustes osalejaid on maksimaalselt 100.
2. alates 1. juunist 2020 siseruumides spordivõistluste korraldamine pealtvaatajateta, kui
tegevustes osalejaid on maksimaalselt 100.
3. alates 1. juulist 2020 vabas õhus spordivõistluste korraldamine pealtvaatajatega, kui korraldaja tagab osalejate arvu kuni 1000 inimest.
4. alates 1. juulist 2020 siseruumides spordivõistluste korraldamine pealtvaatajatega, kui
korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 500 inimest.

Minimaalsed nõuded spordivõistluste korraldamiseks.

Spordiorganisatsioonid võivad alustada spordivõistluste korraldamisega juhul kui:

1. Spordialaliidu koostatud spordivõistluste korraldamise juhendit täidetakse.

2. Vabas õhus lubatakse võistluspaika ka pealtvaatajad, aga korraldajate, osalejate, osalejate taustajõudude ja pealtvaatajate arv kokku ei tohi ületada 100 isikut võistluse kohta juunis ning 1000 isikut alates 1. juulist.

3. Kui päeva jooksul toimub samas kohas mitu võistlust, siis tagatakse vähemalt 60-minutiline paus ühe võistluse lõpetamise ning järgmise alustamise vahel puhastus- ja desinfitseerimistööde ning ventileerimise jaoks. 

4. Võistlustegevuse eel ja järel järgitakse 2 + 2 reeglit.

5. Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.

6. Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui ka võistluste korraldajate) võistlustel osalemine keelatakse. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.

7. Riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest, seda tingimusel, et inimesed saavad hoida teineteisega kahemeetrist vahet. Kasutuses olevad kapid ja dušid peavad olema teineteisest vähemalt 2 meetri kaugusel. Osalejad kasutavad isiklikke hügieenitarbeid. Riietus- ja pesuruumis viibitakse nii lühikest aega kui võimalik.

8. Võistlustel osalejad kasutavad individuaalseid joogipudeleid.

9. Võistluse eel ja järel toitlustatakse võistlejaid vajaduse korral vabas õhus, järgides Terviseameti soovitusi

10. Võistluse korraldaja tagab, et isikud ei koguneks gruppidesse võistluspaiga territooriumil ega jääks pärast võistlust territooriumile.

11. Võistluse korraldaja vastutab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealiste ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne. Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid.

12. Sündmusel osalejaid tuleb sündmuse külastamise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii registreerimisel kui ürituse alale sisenemisel. Teavitust teha korraldaja erinevate kanalite kaudu: veebilehel ja sotsiaalmeedias, nii tekstina kui ka piktogrammidena asutuses kohapeal, s.h välisustel, piirdeaedadel.

13. Korraldajaid ja võistlejaid informeeritakse üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja desinfitseerimise, respiratoorse hügieeni) täitmisest ja seda kontrollitakse rangelt.

14. Korraldajatele ja võistlejatele tagatakse võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks. Käte desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta. Desinfitseerimis- ja pesukohtade juurde paigutatakse kätepesu piltjuhised.

Avaliku ürituse korraldamise juhendi leiate siit: https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-jakultuurivaldkond

Võistluse korraldamise ja meetmete nõuete täitmise kohta vastutab võistluse korraldaja. Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.