Uudised

Taotlusvoorude tähtajad

Võimalusi taotleda oma tegevustele toetust on mitmesuguseid. Lähemad taotluste esitamise tähtajad on:

12.aprill kell 15:00 EV100 teavitustoe toetusvooru tähtaeg. Toetatakse Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud kingitustest teavitamist ja nende jäädvustamist.

 

2.mai kell 16:30 - Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) taotluste esitamise tähtaeg. Harjumaal tuleb taotlused esitada Harjumaa Omavalituste Liitu: kop@hol.ee.

 

14.mai - Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fond ootab taotlusi. Toetatakse projekte uute osalusvõimaluste loomiseks ja noorte osaluse valdkonnas tegutsevate noorteühenduste vahelise koostöö arendamiseks.

 

25.mai kell 17:00 -  Innove ootab taotlusi Euroopa Sotsiaalfondi võtmepädevuste voorule, Toetatakse tegevusi sihtgrupi õppimisoskuste, sotsiaalsete oskuste, digipädevuse, algatusvõime ja ettevõtlikkuse ning võõrkeelteoskuse parandamiseks ning sihtgrupi koolitajate koolitus- ning  arendustegevusi.

 

5.juuni kell 15:00 - Kodanikuühiskonna Sihtkapital ootab taotlusi majandusliku elujõulisuse arenguhüppe taotlusvoorule

 

Vaata veel lähenevate tähtaegade kohta MAKISest.