Uudised

Treenerite täiendkoolitused Tallinna Ülikoolis

Koolitus teemal: Psühholoogilised aspektid spordivigastuste juures
Aeg: 17.10.2019 algusega kell 10:00, planeeritav lõpp 14:10 (kokku 5 ak tundi)
Koht: Tallinn, Räägu 49
Koolituse sisu: Spordivigastuste psühholoogilised aspektid ja tegurid. Kuidas psühholoogilised tegurid võivad olla seotud vigastuste tekkimisega. Vigastusele reageerimise ja taastumise psühholoogilised mudelid. Vigastatud sportlase rehabilitatsiooniprotsessi toetamine praktiliste nõuannete abil. Mida saab treener ja/või füsioterapeut teha selleks, et trenni naaseks nii füüsiliselt, kui ka vaimselt taastunud sportlane.

Läbitavad teemad: Vigastuseelsed psühholoogilised tegurid. Vigastusele reageerimise ja taastumise psühholoogia. Vigastusega toimetulek ja selle toetamine


Koolitaja: Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektor on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omab kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.