Uudised

Triatlonitreenerite täiendkoolitus Tartus Erinevate Tubade Klubis 10. novembril kell 15:00

Eesti Antidopingu (EAD) koolitus treeneritele ja sportlastele teemal : puhta spordi eest

Dopinguvastased reeglid kuuluvad sportimise reeglite hulka nagu mängureeglid. Ühtlasi kehtib see ka võistluste korraldajate kohta, kes peavad samuti ülemaailmselt kehtestatud reegleid järgima, sh võimaldama ka osalejate testimist.

Tippspordis kehtivad dopinguvastased reeglid ka sportlase kaaskonnale: treeneritele, arstidele ja abipersonalile, kes ei tohi ka ise keelatud aineid kasutada ega nende vahendamises või valdamises osaleda.

Vajalikku õigusruumi reguleeritakse spordiseadusega, antidopingu koodeksiga ja lisaks on Eesti riigina ratifitseerinud UNESCO dopinguvastase tegevuse põhimõtted. See ei tähenda, nagu oleks sportlasele või tema kaaskonnale keelatud ravi. Vastupidi – ravi, milles on vajalik kasutada sportimisel keelatud aineid või meetodeid, peab olema põhjendatud ja avalik teave ning seetõttu kooskõlastatud vastava ravierandite komisjoni juures.

Reegliks on, et ravi ajal ei tehta sporti ja see ei tohi kahjustada ausa spordi põhimõtteid, kui mõni toimeaine annab sportliku eelise.