Uudised

EOK ja Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2019/2020.õppeaasta kevadsemestril

Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik peab vastama järgmistele tingimustele:
- on tegevsportlane, kes on kuulunud Eesti täiskasvanute koondisesse vähemalt 3 aasta jooksul või
- on tippspordist loobunud isik, kes on kuulunud Eesti täiskasvanute koondisesse vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul
- järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noortele
- ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid

Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes:

- avalik-õiguslikus ülikoolis

- eraülikoolis akrediteeritud õppekava alusel

- riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis

- erarakenduskõrgkoolis akrediteeritud õppekava alusel

- riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses

- Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või  munitsipaalkutseõppeasutuses

- või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes

 

Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot.

 

Konkursil osalemiseks tuleb täita elekrooniline taotlus ning lisada ülikooli tõend  hiljemalt 31.jaanuariks 2020.  Taotlus on leitav siin: https://forms.gle/HFYFV6az8V7qGLTB8