World Triathlon on praegusel keerulisel ja raskel rahvusvahelisel kriisiajal täielikult solidaarne Ukraina triatloniperekonna ja kogu riigi suhtes, sestap järgides Rahvusvahelise Olümpiakomitee soovitusi otsustati, et Venemaa ja Valgevene sportlastel ning ametnikel pole asja enam rahvusvahelistele triatlonivõistlustele ja -üritustele.

Äärmuslikud meetmed on kasutusele võetud, et kaitsta kõikide spordivõistluste ja nendel üritustel osalevate sportlaste ohutust ja terviklikkust. Dopingujuhtumite suure arvu tõttu peatas World Triathlon Venemaa triatloniliidu liikmelisuse üheks aastaks juba 2021. aasta detsembris, aga kuna World Triathlon mõistab teravalt hukka Venemaa Ukraina-vastase tegevuse, millega rikutakse ka olümpiarahu, siis ei lubata Venemaal korraldada 2022. aastal ühtki rahvusvahelist võistlust. World Triathlon soovib, et ka Ironman ja Challenge järgiksid neid meetmeid.

Veel on World Triathlon loonud emaili aadressi (welcome@triathlon.org), et viia kokku Ukraina triatleedid, kes soovivad riigist lahkuda ja inimesed, kes saavad neile tuge pakkuda. Kõik isikuandmed hoitakse konfidentsiaalsena. World Triathlon on saanud juba üle 60 abipakkumise üle kogu maailma ja seda nii üksikisikutelt, klubidelt kui abi pakkuvatelt föderatsioonidelt ning ühendust on juba võetud Ukraina sportlaste ja saatjaskondadega, kes on seda toetust palunud.