Inimesed

MARGUS LEPIK
Eesti Triatloni Liidu juhatuse esimees
President on Eesti triatloni kõneisik, organiseerib Eesti Triatloni Liidu tööd ja vastutab erinevate toimkondade operatiivse toimimise eest.

MARKO ALBERT
                                                                                                                           Eesti Triatloni Liidu juhatuse liige, saavutusspordi toimkonna juht
Saavutusspordi toimkonna tööks on nii põhi- kui järelkasvukoondiste moodustamine, treeeninglaagrite planeerimine ja korraldamine, võistlustele lähetamine ühes sellekohase ettevalmistusega.

TIINA PALLAS

Eesti Triatloni Liidu peasekretär
Peasekretäri tööülesanneteks on igapäevatöö korraldamine. Peasekretär juhindub oma tegevuses alaliidu põhikirjast ning üldkoosoleku ja juhatuse koosolekute otsustest.

AGO ARRO
Tehnilise toimkonna juht
Tehnilise toimkonna haldusalasse jääb kõik Eesti Triatloni Liidu võistlustega seonduv: võistlusmäärustikud, võistluskalender, ETL karikasarja etappide ja Eesti meistrivõistluste korraldamisõiguse andmine ning järelvalve teostamine, kohtunike koolitamine, kohtunike atesteerimine.

KATI  RAUDSEPP
Meedia ja turunduse toimkonna juht

Meedia ja turunduse toimkond kajastab triatlonielu nii trüki- kui sotsiaalmeedias, koostab pressiteateid tähtsamatest võistlustest, avaldab rahvusvaheliste võistluste tulemusi ning korraldab kohtumisi pressiga.

GEIL SIIM
Eesti Triatloni Liidu juhatuse liige

JAANUS-JANEK JUSS
Eesti Triatloni Liidu juhatuse liige

MAREK ANTONIAK
Eesti Triatloni Liidu juhatuse liige

ROBERT KITT
Eesti Triatloni Liidu juhatuse liige

DAVID VALLNER
Eesti Triatloni Liidu juhatuse liige

INDREK HÄÄL
Eesti Triatloni Liidu juhatuse liige