Organisatsioon

Eesti Triatloni Liit on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud triatloni ja sellega seotud multispordi alade harrastamisele Eestis. Eesti Triatloni Liit ühendab Eesti triatloni ja sellega seotud multispordi aladega tegelevaid klubisid spordiala edendamiseks ja sellealase tegevuse koordineerimiseks.

Eesti triatlon peab oma alguskuupäevaks 30. juunit 1984, kui Kohtla-Järve EPT ehitusjuhataja Aadu Pekk korraldas Vokal Eesti esimese triatlonivõistluse. Sellel võistlusel oli hilisemaga võrreldes mitu eripära: ebatavaline oli alade järjestus (rattasõit, ujumine, jooks), ka distantside pikkused ei olnud standardsed (rattaga sõideti 200km, ujuti basseinis 2km ja joosti 42,195km).

Kuid juba juulis 1984 korraldas Tallinna Pedagoogilise Instituudi teadur Rene Meimer Otepääl Pühajärvel tänapäeva mõistes klassikalise triatlonivõistluse, kus ujuti 1,5km (ümber Sõsarsaarte), sõideti rattaga 42km (kolm ringi ümber Pühajärve) ja joosti 14km (üks ring ümber Pühajärve).

Esimese triatloniga tegeleva spordiklubi Triatleet asutas 1987. aastal Mart Haruoja. 1988. aastal moodustati Eesti Triatloni Liit, mis registreeriti ka Eesti Spordi Keskliidu liikmeks.


Eesti Triatloni Liidu auliikmed 

Eesti Triatloni Liidu auliikmeks nimetamine on alaliidu poolne ETL-i põhikirjas ettenähtud austus-, tunnustus- või tänuavaldus.

ETL põhikirja punkt 3.4. sätestab, et Eesti Triatloni Liidu ees erilisi teeneid omavatele liikmetele võib liidu üldkoosolek juhatuse ettepanekul omistada "Eesti Triatloni Liidu auliikme" nimetuse. Auliikmele antakse sellekohane tõend ja rinnamärk.

Aumärgi ja tunnistuse kätteandmine toimub pidulikult iga-aastasel Eesti Triatloni Liidu liikmete üldkogul või hooaja pidulikul lõpetamisel.

Läbi aastate välja antud aumärgid on austus- ja tunnustusavaldus inimestele, kes on mänginud olulist rolli Eesti Triatloni Liidu kujundamisel ning kelle isiklikke saavutusi saab seada eeskujuks.

2009. a. omistati Eesti Triatloni Liidu auliikme nimetus Uno Loobile pikaajalise tulemusliku tegevuse eest triatloni arendamisel.

2013. a. omistati Eesti Triatloni Liidu auliikme nimetus Rene Meimerile alaliidule osutatud eriliste teenete eest.

2018. a. omistati Eesti Triatloni Liidu auliikme nimetus Jüri Käenile pikaajalise tulemusliku töö eest triatloni arendamisel.Eesti Triatloni Liidu Aukohus ja Eetikakoodeks 

Eesti Triatloni Liidu üldkoosolekul 23. novembril 2013.a. võeti vastu
Eesti Triatloni Liidu Eetikakoodeks ja valiti 5-liikmeline Aukohus.

Eesti Triatloni Liidu Aukohtu koosseis: