Treeneri kutse

Kutsekvalifikatsioon on antud kutsealal nõutav kompetentsuse tase, mida tunnustatakse kas reguleeritud, ajalooliselt või rahvusvaheliselt kujunenud nõuete alusel. Eesti kutsekvalifikatsiooni süsteemis määratletakse kutsekvalifikatsiooni nõudeid kuuel tasemel. 3. tase on madalaim ja 8. tase kõrgeim.

Treenerikutse
omandamisega seonduvad dokumendid on leitavad Eesti Olümpiakomitee veebilehelt.

Treenerite kutsestandardite alusdokumendid leiate siit.

Kutsekomisjon

Treenerikutse omandamist saab taotleda Eesti Olümpiakomitee (EOK) poolt koostatud kutsekomisjonide kaudu. Kutsekomisjon lähtub kutse andmise korrast.

Triatlonitreenerite kutsekomisjoni kuuluvad:

Karmen Reinpõld komisjoni esimees
Jüri Käen komisjoni liige
Marko Albert  ETL juhatuse liige
Lembit Pallas Tallinna Tehnikaülikool
Toomas Tõnise Spordikoolituse ja -teabe SA esindaja