Eesti Triatloni sportlaskomisjoni liikmete valimine toimub 12. – 31. jaanuarini 2022. Hääletada saavad 2021 Eesti Triatloni litsentsi omanud sportlased, kes on 2005. a. ja varem sündinud.

Hääletada saab SIIT.

Eesti Triatloni poolt algatatud sportlaskomisjoni kandideerivad kümme kandidaati: Kaidi Kivioja, Kevin Vabaorg, Johannes Sikk, Katrin Zaitseva, Johhanna Räppo, Anette Hallik, Hanne Grete Hanvere, Matt Rammo, Ander Markus Kroon ja Arthur Kooser.

Kandidaatidega saab tutvuda hääletamis- või Eesti Triatloni koduleheküljel.

Iga osaleja omab kolme (3) häält. Valituks osutuvad kolm (3) enim hääli saanud kandidaati. Kui kolm (3) enim hääli saanud kandidaati on ühest soost, siis kolmandal kohal olev kandidaat vahetab kohad vastassoost enim hääli saanud kandidaadiga.

Eesti Triatloni sportlaskomisjoni loomise eesmärgiks on sportlaste huvide esindamine ja nende seisukohtade ning soovituste esitamine Eesti Triatloni juhatusele.