Eesti Triatloni Liidu kohtunike koolitus toimub 21. mail kell 16:00 Jõulumäe Tervisespordikeskuses. Oodatud on nii uued kohtunikud kui ka need, kes soovivad pikendada Eesti Triatloni Liidu kohtunikulitsentsi. Koolituse läbiviija on Eero Raudsepp.

Peame iseenesestmõistetavaks, et spordivõistlustel on kohtunikud, kes jälgivad, et võistlus oleks võistlejate jaoks aus. Tihti me ei märkagi neid, kuid vahel tundub, et nende silmad on kõikjal.

Enamik tänaseid tegutsevaid triatlonikohtunikke on ise triatloniga seotud olnud. Kohtunike seast leiab lapsevanemaid, kelle lapsed harrastavad triatloni, endiseid ja praeguseid triatloniharrastajaid ja inimesi, kes soovivad triatloni kogukonna arengusse panustada.

Esmapilgul võib tunduda, et kohtuniku töö ei ole justkui midagi erilist ja huvitavat, ometi pakub see erinevaid väljakutseid, oskusi ja teadmisi. Kohtunikel on tihtilugu pikad ja vahel ka pingelised töötunnid, sest nemad on kohal enne võistlejaid ja lahkuvad pärast neid. Töötingimused lisavad värvi tehtavale tööle, sest alati ei õnnestu koostöö ilmataadiga – tööpostil tuleb olla nii lõõskava päikese, paduvihma kui paukuva pakase korral. Samuti pakuvad elamusi nii sportlaste kui ka pealtvaatajate emotsioonid.

Kohtunikutöö juures on olulised viisakas ja lugupidav käitumine kõikide suhtes. Kahtlemata tuleb tunda võistlusreegleid, kuid arvestada tuleb ka kohalike oludega. Suurimat rahulolu pakuvad kohtunikutöös tänulikud ja õnnelikud sportlased. Eriliselt jäävad meelde erivajadustega sportlased, visad ja tublid viimased sportlased ning koostööaltid võistluste korraldajad. Ühe võistluse korraldamine on suur tiimitöö, milles on kõigil oma roll, et võistlus õnnestuks.

Kui soovid kohtunike koolitusel osaleda, registreeri end info@triatlon.ee.