Eesti Triatloni tehnilises toimkonnas alustasid tööd Maret Mets ja Raido Luuk, juhina jätkab Ago Arro. Nõuandvas rollis on tehnilise toimkonna töös nõus kaasa lööma ka Aleksandr Latin. Meedia ja turunduse toimkonna juhtimise eest vastutab Liisi Alamaa.

Eesti Triatloni tehniline toimkond on jõudnud teha juba kaks nõupidamist, kus Arro andis põhjaliku ülevaate möödunud hooajast ning seejärel pandi paika visioon uueks aastaks.

Tehnilise toimkonna tegevusvaldkondadeks on:

 1. Eesti Triatloni karikasarja võistluste tehniliste tingimuste välja töötamine kooskõlas World Triathlon reeglitega;
 2. Eesti Triatloni karikasarja etappide võistluspaikade kontroll enne võistlust ja sobilikuks tunnistamine;
 3. Eesti Triatloni karikasarja võistluste kalendri projekti väljatöötamine;
 4. World Triathlon reeglite muudatuste jälgimine ja kohandamine Eesti oludesse;
 5. Triatlonikohtunike tegevuse koordineerimine ja metoodika arendamine;
 6. Triatlonikohtunike koolituste läbiviimine;
 7. Triatlonikohtunike atesteerimise korra välja töötamine ja järgimine;
 8. Koosolekute läbiviimine korraldajatega ja kohtunikega, vähemasti hooaja lõppedes ja enne uue hooaja algust;
 9. Eesti Triatloni karikasarja võistluste juhendite kontroll ja kooskõlastamine;
 10. Tehnilise delegaadi määramine Eesti Triatloni karikasarja etappidele;
 11. Toimunud võistluste analüüs koos tehnilise delegaadi märkustega ja ettepanekute tegemine juhatusele ja/või teistele toimkondadele;
 12. Eesti Triatloni karikasarja visuaalsete ettepanekute tegemine ja kontroll võistlustel koostöös Eesti Triatloni meedia toimkonnaga;
 13. Eesti Triatloni karikasarja võistluste protestikomisjoni kuulumine vastavalt tehnilise delegaadi ülesannetele;
 14. Jooksvate protestide ja küsimustega tegelemine;
 15. E-kirjadele vastamine vastavalt valdkonna teemadele;
 16. Hooaja parimate sportlaste, treenerite, kohtunike valimise komisjonis osalemine.

Turunduse ja meedia juhina tööd alustanud Alamaa on lõpetanud bakalaureuseõppe ajakirjanduse eriala audiovisuaalsel suunal cum laude ning töötanud kolm ja pool aastat Eesti Rahsvusringhäälingu sporditoimetuses. Alamaa soovib Eestis järjest populaarsust koguva olümpiaala tuua nähtavale, läbi mille muutuks triatlon veelgi atraktiivsemaks.

Lisaks alustab uuel hooajal tööd sportlaskomisjon, mille eesmärgiks on sportlaste huvide esindamine ja nende seisukohtade ning soovituste esitamine Eesti Triatloni juhatusele. Sportlaskomisjoni moodustamisel võetakse aluseks World Triathloni poolt kinnitatud sportlaskomisjoni moodustamise põhimõtted. Sportlaskomisjoni liikmeks kandideerida soovivatel sportlastel tuleb saata sooviavaldus Eesti Triatloni peasekretärile kuni 31.12.2021 e-mailiga: info@triatlon.ee. Sportlaskomisjoni liikmeks saavad kandideerida tegevsportlased või hiljuti spordi lõpetanud triatleedid, kes on karjääri jooksul vähemalt korra esindanud Eestit rahvusvahelistel võistlustel ning viimati võistelnud Eesti triatloni meistrivõistlustel mitte enam kui neli aastat tagasi.

Sportlaskomisjoni kuulub kolm liiget, kes on vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi kodanikud ning keda ei ole kunagi karistatud Maailma Antidopingu Koodeksi rikkumise eest. Soolise tasakaalu tagamiseks peab vähemalt ükssportlaskomisjoni liige olema teisest soost. Sportlaskomisjon valitakse üheks olümpiatsükliks ehk reeglina iga nelja aasta järel, erandiks on vaid esimene periood 2022 -2024.

Eesti Triatloni saavutusspordi toimkonna juhina jätkab Marko Albert ning peasekretärina Tiina Pallas.