• 29. aug. 2021
 • Terve päev

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Choose tickets
$0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Back to details
Thank you Kindly

Krootuse rahvatriatlon

Terve päev
29. aug. 2021

000000

AOK Arendus MTÜ

Organizer's other events

Krootuse rahvatriatlon

Terve päev
29. aug. 2021

PRINT

ASUKOHT

Ujumine toimub Krootuse järves, rattasõit Põlva-Saverna asfaltkattega maanteel ja jooks Krootuse järve ümbruses maastikul.

 

KORRALDAJA

Krootuse rahvatriatloni korraldajaks on AOK Arendus MTÜ koostöös Kanepi Vallavalitsusega.

Lisainfo: Hegri Narusk, tel: 5036 460, Andres Kübar, tel: 5014 939,

Võistluse peakohtunik Teet Reedi, tel: 505 9086

 

AJAKAVA JA DISTANTSID

Rahvatriatlonist võib osa võtta nii individuaalselt kui võistkonnaga (3 liiget, perekonnad, sõpruskonnad,töökollektiivid). Võistkond koosneb 3 inimesest ja võistleja ei saa osaleda samal ajal teises vanuseklassis (v.a. lapsed, kelle start oli varem ja teeb ühe ala ka võistkonnavõistluses kaasa).

11:00 – 16:00 Võistluskeskus on avatud

11:00 – 13:00 Registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine

12:00 Lastedistants (ujumine 100m – rattasõit 4km – jooks 1km)

 • Kuni 10 aastased
 • 11 – 12 aastased
 • 13 – 14 aastased

13:15 Põhidistants (ujumine 250m – rattasõit 10km – jooks 2km)

 • 15 – 18 aastased
 • 19 – 49 aastased
 • 50 ja vanemad

13:17 Põhidistants võistkonnad (osaleda saavad 3-liikmelised võistkonnad) 14:45 Autasustamine

 • Sõltuvalt osalejate arvust võivad stardiajad ja autasustamise aeg muutuda
 • Osalejate arv on piiratud! Võistlusel on eelistatud eelregistreerujad ning Kanepi valla elanikud 

14:45. Autasustamine

 

REGISTREERIMINE

Toimub ETL kodulehe kaudu www.triatlon.ee ning  kohapeal võistluspaigas.

 

OSALUSTASUD

kuni 24. august alates 25. augustist ja kohapeal
Kanepi valla elanikud tasuta tasuta
Lapsed (kuni 14. aastased) 5 € 10 €
Täiskasvanud (15….. ) 10 € 15 €
Võistkonnad 20 € 30 €

 

Osalustasu on võimalik tasuda võistluspäeval kohapeal sularahas või kuni 24. augustini pangaülekandega AOK Arendus MTÜ arveldusarvele EE752200221067502650 Swedbank (selgitusse kirjutada: Krootuse rahvatriatlon, võistleja nimi ja võistlusdistants).

 

VÕISTLUSRADA JA REEGLID

Ujumine toimub Krootuse paisjärves. Rattarada kulgeb Põlva-Saverna asfaltkattega maanteel ca 5-6 km tagasipöördega ringil. Jooksurada kulgeb Krootuse järve ümbruses kruusateedel ja maastikul finišiga Krootuse rannas.

 • Võistluste trass on liikluseks avatud. Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluskorraldajate märguannetest.
 • Osavõtt rahvatriatlonist toimub omal riisikol. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise
 • Osalejate ning pealtvaatajate parkimine on korraldatud võistluskeskuse läheduses asuvates
 • Võistlusradade skeem ühes põhjalikuma kirjelduse ja juhistega lisatakse käesolevale juhendile.
 • Võistlusel on tähistatud vahetusala, kuhu võistleja saab jätta ainult võistluseks vajalikud vahendid (käterätt, ujumisprillid, müts, ratas, jooksujalanõud vms). Kõrvaliste isikute viibimine vahetusalas on keelatud kogu võistluse vältel. Vahetusalas olles ei tohi ratta selga istuda enne selleks ette nähtud kohta (joon või mõni muu märge vahetusala ees).
 • Palja ülakehaga võistlemine ratta- ja jooksurajal on
 • Rattasõidu ajal on kiivri kandmine kohustuslik, selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse. Kiiver peab olema kinnitatud enne kokkupuudet rattaga ja seda tuleb kanda kogu rattasõidu vältel. Peale rattadistantsi võibkiivri eemaldada alles pärast ratta paigutamist
 • Rattarajal on tuulessõit keelatud ning Fair Play reegli rikkumine toob kaasa diskvalifitseerimise.

 

AUTASUSTAMINE

Autasustamine toimub peale võistluste lõppu orienteeruvalt kell 14:45. Autasustatakse iga võistlusklassi kolmeparemat mees- ja naisvõistlejat. Võistkonnad võistlevad ühes arvestuses ja autasustatakse kolme paremat võistkonda.Kõigi osalejate vahel loositakse välja loosiauhinnad.

KROOTUSE RAHVATRIATLONI JUHEND