Eesti Triatloni peasekretär

Tiina Pallas

 info@triatlon.ee

Peasekretäri tööülesanneteks on igapäevatöö korraldamine. Peasekretär juhindub oma tegevuses alaliidu põhikirjast ning üldkoosoleku ja juhatuse koosolekute otsustest.