Eesti Triatloni peasekretär

Rosemary Rits

rosemary.rits@triatlon.ee

Peasekretäri tööülesanneteks on igapäevatöö korraldamine. Peasekretär juhindub oma tegevuses alaliidu põhikirjast ning üldkoosoleku ja juhatuse koosolekute otsustest.