Tehniline toimkond

Maret Mets

Tehnilise toimkonna juht
maret@tristore.ee

Triinu Räppo

Tehnilise toimkonna liige

Kati Raudsepp

Tehnilise toimkonna liige

Imbi Loomets

Tehnilise toimkonna liige

Tehnilise toimkonna tegevusvaldkondadeks on:

 1. Eesti Triatloni karikasarja võistluste tehniliste tingimuste välja töötamine kooskõlas World Triathlon reeglitega;
 2. Eesti Triatloni karikasarja etappide võistluspaikade kontroll enne võistlust ja sobilikuks tunnistamine;
 3. Eesti Triatloni karikasarja võistluste kalendri projekti väljatöötamine;
 4. World Triathlon reeglite muudatuste jälgimine ja kohandamine Eesti oludesse;
 5. Triatlonikohtunike tegevuse koordineerimine ja metoodika arendamine;
 6. Triatlonikohtunike koolituste läbiviimine;
 7. Triatlonikohtunike atesteerimise korra välja töötamine ja järgimine;
 8. Koosolekute läbiviimine korraldajatega ja kohtunikega, vähemasti hooaja lõppedes ja enne uue hooaja algust;
 9. Eesti Triatloni karikasarja võistluste juhendite kontroll ja kooskõlastamine;
 10. Tehnilise delegaadi määramine Eesti Triatloni karikasarja etappidele;
 11. Toimunud võistluste analüüs koos tehnilise delegaadi märkustega ja ettepanekute tegemine juhatusele ja/või teistele toimkondadele;
 12. Eesti Triatloni karikasarja visuaalsete ettepanekute tegemine ja kontroll võistlustel koostöös Eesti Triatloni meedia toimkonnaga;
 13. Eesti Triatloni karikasarja võistluste protestikomisjoni kuulumine vastavalt tehnilise delegaadi ülesannetele;
 14. Jooksvate protestide ja küsimustega tegelemine;
 15. E-kirjadele vastamine vastavalt valdkonna teemadele;
 16. Hooaja parimate sportlaste, treenerite, kohtunike valimise komisjonis osalemine.