Alates 11. märtsist kuni 25. aprillini 2021 (kaasa arvatud):
1) välitingimustes on lubatud treenimine, kui on tagatud, et tegevuses ei osale rohkem kui kaks inimest, sh juhendaja ning teiste isikutega hoitakse vähemalt kahemeetrist vahemaad;
2) sisetingimustes ei ole treenimine lubatud.

Minimaalsed nõuded sporditreeningute korraldamisele:

Välitingimustes on lubatud treening maksimaalselt kahe inimese vahel, kas sportlane ja treener või sportlane ja sportlane. Välitingimustes ei ole lubatud kokku kutsuda inimesi samale territooriumile, et läbi viia paaride kaupa grupitreeningut, st paarid peavad treenima iseseisvalt ilma juhendajata või üks inimene koos juhendajaga. Ühel territooriumil on lubatud treenima rohkem kui kaks inimest, kuid inimesed või paarid peavad treeningut läbi viima sõltumata teistest treenijatest ning hoidma teiste inimestega kahemeetrist vahemaad. Juhendaja võib koostada treenitavatele treeningkava ning suunata nad iseseisvalt näiteks kergejõustikustaadionile treenima, kuid selgitama eelnevalt treenijatele, millised on piirangud treenimise ajal. Spordiobjekti haldaja peab tagama, et objektil viibijad peavad kinni kehtestatud reeglitest.

Välispordiobjektile treenima minnes ega tulles ei ole lubatud kasutada riietusruume.

Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse korraldamise eest vastutaval isikul on õigus haigusnähtudega isik treeningult ära saata.

Erandiks on professionaalsed sportlased, Eesti Olümpiakomitee olümpiaettevalmistustoetust saavad sportlased ning Eesti koondise liikmed ja liikmekandidaadid – nendele on lubatud treenimine ka sisetingimustes. Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmed ja kandidaadid määratleb spordialaliit ning nimekiri on kooskõlastatud Kultuuriministeeriumiga.

Eesti Triatloni Liidu täiskasvanute ja noorte koondise liikmed leiad SIIT!

Siseruumides tuleb treeningule eelneval ja järgneval ajal kanda kaitsemaski, v.a duši all käimisel. Kaitsemaski tuleb kanda alates spordiklubisse sisenemisest ja ära võtta vahetult enne riietusruumist lahkumist treeningruumi ning tuleb tagasi panna pärast duši all käimist ja kanda kuni spordiklubist lahkumiseni. Üldkasutatavates ruumides tuleb järgida 2+2 reeglit.

Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt. Korduvrikkumise korral võib Terviseameti korraldusega objekti piirangute mittejärgimisel ajutiselt sulgeda.