Treenerikutse

Spordiseaduse kohaselt on treener sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on treeneri kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses.

Treenerikutseid antakse kuuel tasemel ja nõuded on sätestatud kutsestandardis.

Treenerikutsete taotlemise info leitav siit.

EOK triatlonitreenerite hindamiskomisjon

Treenerikutse omandamist saab taotleda Eesti Olümpiakomitee (EOK) poolt koostatud hindamiskomisjonide kaudu. Hindamiskomisjon lähtub kutse andmise korrast

Henek Tomson komisjoni esimees
Eleri Etverk Eesti Triatlon
Lembit Pallas Eesti Triatlon

EOK triatlonitreenerite hindamiskomisjon on moodustatud hindamiseks treenerikutsetele spetsialiseerumisega:

triatlon

Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:

  1. Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse hindamine.
  2. Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende regulaarne kaasajastamine.
  3. Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja kutse andmise korrale.

Kutse andmise korda täiendav juhend

Erialase täienduskoolituse arvetamise alused

Vaatlusanalüüsi arvestamise kord

Kutseomistamise tasu määrad