EOK triatlonitreenerite kutsekomisjon kuulutas välja treenerikutse taotlemise/taastaotlemise. Taotlusvooru dokumentide vastuvõtt toimub kuni 13.11.2021 kell 23:59.

Soovitud kutsetasemele kehtestatud eelduste täitmisel tuleb esma- ja taastaotlemist alustada taotluse esitamisega Spordikoolituse ja -Teabe SA-le: spordiregister.ee/admin

  1. Sisenege ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil spordiregistri administreerimiskeskkonda https://www.spordiregister.ee/admin/
  2. Veenduge, et ülareal oleks valitud rollina „Treener“ ja alamregistrina „Administreerimine“.
  3. Kui soovite taotleda uut kutset, siis valige „Uus taotlus“.
  4. Kutse taotlemiseks tuleb läbida 6-etapiline andmesisestuse protsess:

a) määrake taotletava kutse spordiala ja tase;

b) kinnitage oma isikuandmed – keskkonda tuleb laadida isikut tõendava dokumendi koopia;

c) lisage oma kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-post);

d) määrake lõpetatud hariduse liik: keskharidus, kõrgharidus või spordialane kõrgharidus (spordialase kõrghariduse täpsustus kirjutage eriala väljale, samuti määrake kraad ja lõpetamise aasta);

e) haridust tõendavate dokumentide alla tuleb laadida kas ülikooli või gümnaasiumi lõputunnistus.

f) koolitusandmete vormil tuleb vajadusel lisada täiendkoolitusi ja kui koolituste nimekiri on

korrektne, siis valida „Kinnita koolitused“. Koolituste sobivust kontrollitakse peale taotluse esitamist.

Kui varem sisestatud koolituste taust on punane,siis antud koolitust ei saa arvestada treenerikutse taotlemisel ning kui taust on hall, siis on koolitus juba arvestatud eelmise kutse taotlemisel. Kui täiendkoolitused on kutse taotlemisel vajalikud, siis on eraldi teabekastis välja toodud nimekirjas olevate koolituste maht ja vastava kutse taotlemisel eeldatav koolituste maht.

  1. Viimaseks etapiks on taotluse esitamine, milleks vajutage kindlasti nuppu „Esita taotlus“. Infokastis on näha eeldused valitud kutse saamiseks. Otsuse kutse andmisele lubamise kohta teeb Spordikoolituse ja –Teabe SA ja teid informeeritakse e-posti teel.
  2. Kutse omistamise tasu tuleb kanda Eesti Triatloni Liidu kontole EE081010220057342015:

Abitreener EKR 3  – 40 eurot

Nooremtreener EKR 4  – 47 eurot

Treener EKR 5  – 56 eurot

Vanemtreener EKR 6  – 72 eurot

 

EOK triatlonitreenerite kutseeksam toimub detsembris 2021.

Täpse toimumise aja lepime kokku kõigi Spordikoolituse ja –Teabe SA poolt eksamile lubatud treeneritega.

Info tel. 56 951593

 

Foto: Jüri Suurkivi