Kutse

Kutsekvalifikatsioon on antud kutsealal nõutav kompetentsuse tase, mida tunnustatakse kas reguleeritud, ajalooliselt või rahvusvaheliselt kujunenud nõuete alusel. Eesti kutsekvalifikatsiooni süsteemis määratletakse kutsekvalifikatsiooni nõudeid kuuel tasemel. 3. tase on madalaim ja 8. tase kõrgeim.

Treenerikutse
omandamisega seonduvad dokumendid on leitavad Eesti Olümpiakomitee veebilehelt.

Treenerite kutsestandardite alusdokumendid leiate siit.

Kutsekomisjon

Treenerikutse omandamist saab taotleda Eesti Olümpiakomitee (EOK) poolt koostatud kutsekomisjonide kaudu. Kutsekomisjon lähtub kutse andmise korrast.

Triatlonitreenerite kutsekomisjoni kuuluvad:

Karmen Reinpõld komisjoni esimees
Marko Albert  Eesti Triatloni Liit
Lembit Pallas Eesti Triatloni Liit
Priit Vene Spordikoolituse ja -teabe SA esindaja