Toetus

Eesti Triatloni koondiste kinnitamise kriteeriumid 2022

1. Eesti Triatloni sportlaste kvalifitseerumine erinevatele võistlustele

1.1. EYOF Banska Bystrica 23.-30.07.2022 – EOK katab KÕIK kulud (supersprint, poolfinaalidega + mixed relay)

Võistkonda kuuluvad 2 poissi+ 2 tüdrukut;
Sünniaastad 2005-2006;
Võistkond peab olema kinnitatud 24.06.2022.

Arvesse lähevad (olulisuse järjekorras):
1. 2022 Europe Triathlon juuniorite karikaetappidel saavutatud kohad
2. 2022 Eesti Triatloni karikasarja III etapp, Otepää triatlon
3. 2022 Eesti Triatloni karikasarja II etapp, Paide triatlon

Koondise kinnitamine toimub 19.06 Otepää triatloni järgselt treenerite nõupidamisel.

1.2. Europe Triathlon Youth Championships Festival La Baule 15-18.09.2022 (supersprint, poolfinaalidega + mixed relay)

Võistkonda kuuluvad 2 poissi+ 2 tüdrukut*;
Sünniaastad 2005-2007;
Võistkond peab olema kinnitatud 10.08.2022.
Arvesse lähevad (olulisuse järjekorras):
1. 2022 Europe Triathlon juuniorite karikaetappidel saavutatud kohad
2. 2022 Eesti Triatloni karikasarja VI etapp, Kose triatlon
3. 2022 Eesti Triatloni karikasarja V etapp, Tõrva triatlon
4. 2022 Eesti Triatloni karikasarja III etapp, Otepää triatlon
5. 2022 Eesti Triatloni karikasarja II etapp, Paide triatlon
6. Lisaks arvestatakse sportlikku arengut viimase aasta jooksul ja seda, et 2007. a. sündinud noored ei saa veel osa võtta Europe Triathlon juuniorite karikaetappidest.

*omafinantseeringuga võimaldame veel 1T +1P osalemise juhul, kui lisakohtade taotlustele tulevad positiivsed vastused.

Koondise kinnitamine toimub treenerite poolt toimub peale Kose trialoni ja enne 10.08.2022 .

1.3. Europe Triathlon Championships Olsztyn 26-28.05.2022 juuniorite Euroopa MV (supersprint, poolfinaalidega + mixed relay)

Võistkonda kuuluvad 2 poissi+ 2 tüdrukut*;
Sünniaastad 2003-2006;
Võistkond peab olema kinnitatud 21.04.2022.

Arvesse lähevad:
1. Koondise katsevõistlus 09.04.2022 Keilas (osalemine kohustuslik)
2. 2021 ja 2022 Europe Triathlon juuniorite karikaetappidel saavutatud kohad (erandjuhul ka ET
täiskasvanute võistlustel saavutatud kohad)
3. 2021 Europe Triathlon Baltic Championships Otepää tulemused
4. 2021 CREO Eesti Triatloni karikasarja V etapi, Valga triatloni Eesti MV tulemused.

Koondise kinnitamine toimub 9.04.2022 peale koondise katsevõistlust treenerite nõupidamisel.

1.4. Europe Triathlon Championships Olsztyn 26-28.05.2022 U23 Euroopa MV (supersprint, poolfinaalidega)

Võistkonda kuuluvad 2 poissi (hetkel konkurentsivõimelisi tüdrukuid ei ole)*
Sünniaastad 1999-2002;
Võistkond peab olema kinnitatud 21.04.2022.

Arvesse lähevad:
1. Koondise katsevõistlus 09.04.2022 Keilas
2. 2021 ja 2022 World Triathlon ja Europe Triathlon karikaetappidel saavutatud kohad
3. 2021 Europe Triathlon Baltic Championships Otepää tulemused
4. 2021 CREO Eesti Triatloni karikasarja V etapi, Valga triatloni Eesti MV tulemused.

Koondise kinnitamine toimub 9.04.2022 peale koondise katsevõistlust treenerite nõupidamisel.

*omafinantseeringuga võimaldame veel 1T+1P osalemise juhul, kui lisakohtade taotlustele tulevad positiivsed vastused.

Viimase kolme stardi puhul (La Baule, Olsztyn juuniorite EM ja Olsztyn U23 EM) katab Eesti Triatlon 2+2 võistkonna stardimaksud, majutuse ja transpordiga seotud kulud (v.a. Olsztyn U23 tüdrukud, keda ei ole).

Koondise katsevõistluse täpne formaat (osaalade suhted/stardi järjekorrad/vahefinišid jne) otsustatakse koostöös treenerite ja võistluse korraldajatega.

2. Eesti Triatloni järelkasvu projektid.

2.1. Korraldada peale 2022 Eesti Triatloni karikasarja VII etappi, Tallinna triatloni Eesti MV parimatele lastele (2022 Eesti MV Lapsed C, D ja E vanuseklassides 1.- 5. koha saavutanud poistele ja tüdrukutele, kuni 30 last) ühine treeninglaager. Laagri kestus 4 päeva, laagri eestvedaja on treener Geil Siim, kaasatakse ka teised noortetreenerid. Eesti Triatlon tasub kulud.

2.2. Korraldada 2022 Europe Triathlon Junior Cup Panevežys ja Europe Triathlon Championships Olsztyn vahel (22.-25.05.2022) juunioritele ühine treeninglaager. Laagri kestus 4 päeva. Laagri eesmärk: kasvatada Eesti koondise ühtsustunnet, ära hoida edasi-tagasi sõitmised ning korraldada koos Läti, Soome ja Leedu sportlastega Druskininkai treeningkeskuses ühistreeninguid. Eesti Triatlon tasub 6 sportlase+ 1 treeneri kulud.

2.3. Korraldada septembris, enne Europe Triathlon Youth Championships Festival La Baule noorte Euroopa MV Youth koondisele ühine treeninglaager (kas Prantsusmaal või siis Eestis). Laagri kestus 5-7 päeva. Laagri eesmärk: kasvatada Eesti koondise ühtsustunnet, parandada sportlikku vormi ja teha tööd selle nimel, et jõuda kas indivuaalvõistlusel või riikidevahelises teatetriatlonis 12 parema hulka (ja sellega täita EOK nõue, mis aitaks Eesti Triatloni tagasi riiklikule noorterahale). Kui Euroopa MV Youth koondise võistkonnas teeb kaasa ka kolmas liige (kes peab võistluskulud ise tasuma), siis laagris osalemise kulud katab Eesti Triatlon kõigil koondislastel.

2. 4. Toetada Eesti sportlaste osalemist 3.07.2022 Europe Triathlon Baltic Championships Trakais, Baltimaade MV-tel ühise bussi tellimisega sõiduks Trakaisse ja tagasi.

3. Eesti Triatloni sportlaste 2022 hooaja eelarved ja toetuse taotlemised.

3.1. 2022 hooaja eelarve peaksid esitama sportlased, kes soovivad esindada Eestit rahvusvahelistel võistlustel ja soovivad selleks taotleda rahalist toetust Eesti Triatlonilt.

3.2. Esitatud 2022 hooaja plaanid ja eelarved vaatab üle ET juhatus ja teeb otsused, milliseid võistlusi ühel või teisel sportlasel toetada on võimalik. Sportlased saavad sellega arvestada ja ei pea enam lisaks taotlusi esitama.

3.3. Juhul kui hooaeg ei lähe planeeritult ja vaja on teha esialgsetes plaanides muudatusi, siis korrigeeritud 2022 hooaja plaanide ja eelarvete esitamise kuupäev on 01.07.2022.

3.4. Eesti Triatlonilt välisvõistlusteks ja treeninglaagriteks toetuse taotlemise kriteeriumid on avalikud. Need ei ole muutunud.

3.5. Noored arenevad kiiresti ja hooaja jooksul võivad nende sportlikud tulemused paraneda. Seega võivad oma plaanid ja eelarve esitada ka need sportlased, kes esialgu kriteeriume täitnud ei ole, kuid näevad endas sportlikku potentsiaali ja tahet osaleda välisvõistlustel.

3.6. Toetada Eesti sportlaste osalemist 2022 Europe Triathlon karikaetappidel Mixed relay võistlustel, tasudes Eesti võistkonna stardimaksud.

Kooskõlastatud Eesti Triatloni treenerite nõupidamisel 30.01.2022.
Kinnitatud Eesti Triatloni juhatuse koosolekul 7.02.2022.

Toetuse taotluse vorm

Toetuse taotlemise kriteeriumid