Privaatsustingimused

Tingimused kehtivad alates 25. maist 2018.

Eesti Triatloni Liit (edaspidi ETL) on juriidiline isik registrikoodiga 80075839 ja aadressiga Kooli tn. 1-204 Tabasalu Harku vald 76901.

Käesolevad üldpõhimõtted käsitlevad alaliidu liikmete ja sportlaste isikuandmete kogumist, töötlemist ja kasutamist ETL poolsete teenuste pakkumisel ja osutamisel.

Käesolevad üldpõhimõtted on üldine teave selle kohta, milliseid andmeid ETL oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks kogub ja töötleb.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mis on isikute poolt antud vabatahtlikult ning mida ETL kogub teenuste pakkumisel ja osutamisel, sh võistlustele registreerimisel ja ETL litsentside väljastamisel.

Vastavateks andmeteks võivad olla isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, klubi ning e-posti aadress, vajadusel ka aadress ja telefon.

ETL ei kasuta ega avalda isikuandmeid ilma isiku nõusolekuta.

Isikuandmete kogumine võib toimuda vaid isiku nõusolekul.

Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk

Kogutud isikuandmete abil registreeritakse soovijad ETL egiidi all toimuvatele võistlustele ning väljastatakse neile ETL litsents. Kogutud andmed paiknevad vastavas andmebaasis ning neid ei edastata kolmandatele isikutele. ETL ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil talle usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui isikuga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Isikuandmete säilitamine

ETL säilitab kliendi isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks ning kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud. Kõikide isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume pöörduda ETL poole e-posti aadressil info@triatlon.ee või aadressil Kooli tn. 1-204 Tabasalu.

Küpsised

Mis on küpsised?

Meie veebileht kasutab küpsiseid (inglise keeles “cookie”). Küpsis on väike tekstikujuline andmeplokk Teie veebilehitsejas, mille veebileht saadab Teie arvutis olevasse küpsiste faili. Küpsised võimaldavad meie veebilehel pakkuda Teile paremat kasutajakogemust ning kujundada ja arendada oma veebilehte nii, et meie teenus oleks võimalikult kvaliteetne.

Kui jätkate meie veebilehe kasutamist, siis nõustute ühtlasti küpsiste kasutamisega.

Kui Te ei soovi, et küpsiseid salvestatakse Teie arvutisse, siis võite need blokeerida oma veebilehitseja sätetes. Nii ei salvestata ei meie ega ühegi teise veebilehe küpsiseid, kuid selle tulemusena ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid korralikult toimida.

Meie veebilehel kasutatavad küpsised

Väga vajalikud küpsised
Neil küpsistel on oluline roll meie saidi töös. Näiteks kuuluvad siia küpsised, mille abil saate liikuda õigetele lehtedele, kui teeme veebisaidi töös uuendusi.

Talitlusküpsised
Need küpsised koguvad teavet, kuidas külastajad kodulehte kasutavad. Nii saame teada, kui on ilmnenud mõni viga. Me ei kogu otsest kasutajat tuvastavat teavet, vaid anonüümseid andmeid. Kasutame seda teavet ainult veebisaidi töö täiustamiseks.