Litsentsid

Eesti Triatloni litsentseerimise kord

 1. Litsents ja litsentseerimise eesmärk

1.1.      Eesti Triatloni (ET) litsents on dokument, mis tõendab, et litsentsi omanik tunneb ning on võtnud endale kohustuse täita World Triathlon võistlusreegleid.
1.2.      ET litsents on kohustuslik kõigile, kes stardivad ET karikaetappidel ja Eesti meistrivõistlustel (MV).
1.3.      ET litsentsi kasutusele võtmise eesmärgiks on ET karikaetappidel ja Eesti MV-l osaleda võivate sportlaste registreerimine ja vastavasisulise andmebaasi loomine ET-s.
1.4.      Kehtiva ET-i litsentsi olemasolu on vajalik Eesti MV ja ET karikaetappide arvestuses osalemiseks ning kuulumiseks Eesti koondisse.

 1. Litsentsi omaniku õigused

2.1.      ET litsents annab õiguse esindada klubi (organisatsiooni), kelle kaudu on litsents omandatud. Igal sportlasel võib samaaegselt olla ainult üks litsents.
2.2.      ET litsentsi omanikul on õigus osaleda World Triathlon ja teistel rahvusvahelistel võistlustel, kus nõutakse rahvusliku alaliidu litsentsi.
2.3.      ET litsentsi omanikul on õigus osaleda Eesti MV-l triatlonis, talitriatlonis ning duatlonis vastavalt Eesti MV juhendile.
2.4.      ET litsentsi omanikul on õigus osaleda ET karikasarja etappidel vastavalt ET karikasarja üldjuhendile.
2.5.      ET litsentsi omanikul on õigus osaleda IRONMAN Tallinn võistlusel vastavalt IRONMAN Tallinn juhendile.
2.6.      ET litsentsi omaniku õigused hakkavad kehtima alates litsentsitasu laekumisest ET pangaarvele ega oma tagasiulatuvat mõju.

 1. Litsentseerimisest tulenev kasu

3.1.      Litsentseerimine annab ülevaate tegevsportlaste arvust Eestis.
3.2.      Litsentseerimine võimaldab kontrollida võistleja käitumist rahvuslikel ning rahvusvahelistel võistlustel ja tagab võistlusmäärustiku täitmise ning aitab tagada Eesti maine hoidmist rahvusvahelisel tasandil.
3.3.      Litsentseerimine annab parema võimaluse ülevaate saamiseks klubide sportlikust tegevusest ja aktiivsusest.
3.4.      Litsentseerimine annab ülevaate võistlejate liikumisest klubide vahel.
3.5.      ET litsents garanteerib Eesti MV-l ja ET karikaetappidel võistluse käigus toimunud õnnetustele kindlustuskatte.

 1. Litsentsi taotlemine, pikendamine ja kehtivuse peatamine

4.1.      ET litsentsi taotlemiseks tuleb sportlasel täita litsentsi taotlusvorm ja saata see ET-I peasekretärile: info@triatlon.ee. Litsentsi taotlusvorm on saadaval ET-i kodulehel.
4.2.      Kui sportlase andmed vajavad uuendamist, siis muudetakse olemasolevaid andmeid andmebaasis, mitte ei registreerita uut litsentsi.
4.3.      Litsentsi registreerib sportlane ise või klubi (organisatsioon), kuhu ta kuulub. Sportlasi võib klubi (organisatsioon) registreerida ja litsentseerida aastaringselt.
4.4.      Registreeritud litsents hakkab kehtima pärast vastava litsentsimaksu tasumist ning kehtib kuni käesoleva aasta 31. detsembrini.

ET hooaja litsentsi taotlusvorm

ET 1-päeva litsentsi taotlusvorm

 • Eesti Triatloni juhatuse poolt kehtestatud kogu hooaja litsentsimaks 2022.a. on:

  lastel                              5 €  (ühekordne 1 €)

  noortel                       10 €  (ühekordne 5 €)

  juunioritel                  15 €   (ühekordne 5 €)

  täiskasvanutel            25 €  (ühekordne 10 €)