Litsentsid

 Eesti Triatloni litsents 

1. Eesti Triatloni (ET) litsents on dokument, mis tõendab, et litsentsi omanik tunneb ning on võtnud endale kohustuse täita World Triathloni (WT) võistlusmäärusi. 

2. ET litsents annab õiguse startida Eesti Triatloni meistrivõistlustel, ET karikasarja etappidel, WT võistlustel ja teistel rahvusvahelistel triatlonivõistlustel, kus nõutakse rahvusliku alaliidu litsentsi. 

3. ET litsents on sportlasepõhine. Igal sportlasel võib samaaegselt olla ainult üks litsents. 

4. ET litsentsi soetamiseks ei ole klubiline kuuluvus kohustuslik. 

5. ET litsentse võib tellida aastaringselt. 

6. Eesti sportlased, kes soovivad osaleda World Triathlon võistlustel, peavad ET litsentsi omama enne vastavale võistlusele eelregistreerimist. 

7. ET litsents on hooajapõhine – litsents kehtib jooksva aasta 31. detsembrini. 

ET litsentsi taotlemine 

ET litsentsi on õigus taotleda:

1. ET liikmesklubi võistlejal klubi esindaja kaudu või isiklikult;

2. ET klubisse mitte kuuluval sportlasel isiklikult. 

Kindlustuse info 

Eestis alaliselt elav ET litsentsi omanik on Eestis toimuvate Eesti Triatloni meistrivõistluste, ET karikasarja etappide ja IRONMAN 70.3 Tallinna võistluste ajal toimuvate õnnetusjuhtumi korral kindlustatud stardist finišini. Kindlustusleping ei kehti õnnetustele, mis toimuvad võistluspaika ning tagasi jõudmisel. 

Kindlustuskaitse kindlustatu kohta Kaitse nimetus:

Kindlustussumma Surmajuhtumi kindlustuskaitse EUR 10 000

Püsiva puude kindlustuskaitse EUR 20 000

Valuraha kindlustuskaitse EUR 4 000 

Kindlustushüvitise suurus ühe kindlustusjuhtumi kohta sõltub kindlustusjuhtumi tagajärjel kindlustatule tekkinud vigastuste ulatusest, kindlustuslepingu järgsest hüvitispiirist ja kindlustussummast. 

Käesolev 2023 ET litsentseerimise kord on kinnitatud ET juhatuse koosolekul 9.01.2023. 

ET hooaja litsentsi taotlusvorm

ET 1-päeva litsentsi taotlusvorm

ET litsentseerimise kord pdf-kujul

  • Eesti Triatloni juhatuse poolt kehtestatud kogu hooaja litsentsimaks 2023.a. on:

    lastel                              5 €  (ühekordne 1 €)

    noortel                       10 €  (ühekordne 5 €)

    juunioritel                  15 €   (ühekordne 5 €)

    täiskasvanutel            25 €  (ühekordne 10 €)