Korraldajale

ETL võistluste korraldamiseks vajalikud tehnilised tingimused

Üldine:

 • Rajad peavad olema võimalikult täpse pikkusega (lubatud hälve on max. >5%) ning võistlustrassil ei tohi olla ristumisi.
 • Võistluse korraldaja peab kinni juhendis väljakuulutatud ajakavast – võistluskeskuse avamine, vahetusala avamine/sulgemine, registreerimise lõppemine, start, autasustamine.
 • Meditsiiniline abi võistluskeskuses selgelt nähtav – nii statsionaarne kui mobiilne.
 • Vabatahtlikud abilised ja kohtunikud peavad olema selgesti eristatavad.
 • Võistlusel on olemas 3-liikmeline protestikomisjon.
 • Kommentaator (võimeline suhtlema eesti ja inglise keeles, soovitavalt ka vene keeles), muusika.
 • WC-d nii vahetusala kui parkla läheduses, vajadusel ka viitav märgistus.
 • Toitlustusteenus on olemas võistluskeskuses.
 • Korraldaja saadab hiljemalt 30 päeva enne võistlust ETLi võistluste juhendi (k.a. inglise keelne juhend vajadusel).

Start ja ujumine:

 • Selge stardijoon. Stardikäsklus peab olema antud pasunaga, millele eelneb käsklus „kohtadele!“
 • Veekogul vajalik päästealuste (paat, süsta, SUP-laud jne) arv oleneb sportlaste arvust, arvestuslik norm 1 päästealus 50 võistleja kohta aga miinimum 1 paat.  Päästealused peavad olema valmis hiljemalt 20 min enne starti.
 • Ujumisrada peab olema märgistatud selgelt eristatavate poidega. Esimene poi risti stardijoonega ja vähemalt 80m kaugusel stardijoonest (v.a lastevõistlus). Pöördenurgad ei tohi olla väiksemad kui 90-kraadi. Viimane lõik ujutakse  veest väljumise kohaga risti.
 • Järsu või ebatasase kaldaga veekogust väljumise koht kaetakse vaibaga või ehitatakse kaldtee. Vajadusel konsulteerida ETL tehnilise komisjoniga.
 • Veekogu miinimumsügavus ujumistrassil  1,5m.
 • Ametlik veetemperatuur mõõdetakse veekogus kolmest erinevast kohast ja 60cm sügavuselt. Saadud info avaldatakse võistluskeskuses 1h enne starti, ehk mõõdetud näitudest madalaim väärtus.

Vahetusala:

 • Vahetusala peab olema eraldatud madala (ca. 90cm) tugeva aiaga (metall, plastik)
 • Võrdsed vahetusalad – kõikidel võistlejatel võrdne distants rattaga joostes.
 • Vahetusala peab olema siledal pinnal, heinamaa korral peab pind olema ilma aukudeta ning lühikeseks niidetud ja kokku
 • Rattahoidjate read peavad olema asetatud vähemalt 5 meetrise Kui kasutatakse ka rattahoidja vahetusala piirde poolset külge, siis peab seal olema 3 meetrine vahe.
 • Kui kasutatakse tavalisi metalltorudest rattahoidjaid, siis peavad need olema kindlad, stabiilsed ja maksimaalselt 1,2 m kõrgusega
 • Igale võistlejale peab rattahoidjal olema vähemalt 0,75 meetrit ruumi, metalltorudest rattahoidjate korral kehtib nõue ka rataste kahepoolse asetuse
 • Rataste kohad tuleb selgelt tähistada sportlase võistlusnumbriga lamineeritud kaardi või Iga rattahoidja rea otstes peavad olema märgid, millel on näidatud selles reas asuvad võistlejatenumbrid.
 • Vahetusala asetus peab tagama, et kõikidel võistlejatel on võrdne distants rattaga joostes ja ei teki sportlaste liikumisel
 • Vahetusala peab olema valvega, sissepääs ainult võistlejatele võistlusnumbri alusel. Vahetusala avatakse 1h enne esimest starti ja suletakse juhendis näidatud
 • Enne võistlust vahetusalasse sisenedes toimub rattavarustuse
 • Rattale pealemineku / mahatulemise joon peab vahetusala kogu sissepääsu laiuses olema märgitudning asuma vähemalt 5m kaugusel lähimast
 • Rattamehaanik peab asuma vahetusala läheduses.

Ratas:

 • Rattarada peab olema kõvakattega teedel.
 • Avatud liikluse korral on kõik ristmikud turvatud, suunajate olemasolu tagatud.
 • Pöörded peavad olema liivast, kruusast jms. puhtaks pühitud ning selgelt tähistatud.
 • Tuulesõiduga võistlustel peab olema rattaraja võistlustrassi minimaalne laius 3,5m. Edasi-tagasi lõigul peab olema mõlemas sõidusuunas võistlustrassi laius vähemalt 3,5m ja sõidusuunad peavad olema eraldatud selgelt märgatavate liikluskorraldusvahenditega (koonused, püsttähised) või aedadega.

 Jooks:

 • Jooksurada peab olema selgelt tähistatud ning linna keskkonnas pealtvaatajatest piiratud. Kui joostakse mitu ringi, on vaja eraldada uuele ringile suunduv rada ja finišikoridor.
 • Kui joostakse edasi-tagasi rajal, siis peavad esimesel 100 meetril jooksusuunad olema eraldatud koonustega.
 • Sõltuvalt distantsi pikkusest, peab rada olema varustatud ka joogipunkti(de)ga, kus on olemas nii vesi kui spordijook.

Finiš:

 • Finišisirge peab olema vähemalt 50m pikk ja 3m lai, finišiväravad ning selgelt märgitud finišijoon.
 • Finišialas peab olema eraldatud/piiratud ainult võistlejatele mõeldud võistlejate taastumisala.