Arengukava

 

MISSIOON

Aidata kaasa Eesti elanike elukestvale liikumisele läbi triatloni ja sellega seotud multispordialade. Ujumine, rattasõit ja jooks on kõige loomulikumad liikumisviisid, mille tutvustamise, harrastamisvõimaluste loomise ja rahvuslike eeskujude kasvatamise kaudu suureneb ala populaarsus ja harrastajate arv.

VISIOON

Triatlon on väga vaatemänguline ja mitmekülgne spordiala. Selleks, et tagada ala jätkusuutlikkus, harrastajaskonna kasv ja edu rahvusvahelises konkurentsis:

1. Kindlustab alaliit triatloni ja sellega seotud multispordialade harrastajate, treenerite ja kohtunike järelkasvu;
2. Tagab tippsportlaste osalemisvõimalused World Triathlon tiitlivõistlustel ja karikaetappidel;
3. Tagab järelkasvukoondise liikmete osalemisvõimalused Europe Triathlon tiitlivõistlustel ja karikaetappidel;
4. Tagab uute tippupürgijate pealekasvu, soodustades nende osalemist Balti ja Eesti karikasarja etappidel ja tiitlivõistlustel;
5. Tagab tippsportlaste edu korral nende tunnustamise;
6. Aitab kaasa tehniliselt korrektselt ja atraktiivselt korraldatud võistluste toimumisele;
7. Taotleb korraldamisõigusi rahvusvahelistel võistluste korraldamiseks Eestis;
8. Teeb aktiivset koostööd triatloni ja sellega seotud multispordialade tutvustamiseks ja toetamiseks kõigi huvitatud osapooltega alates riigist ja kohalikest omavalitsustest meedia ja muude erinevate organisatsioonideni.

VÄÄRTUSED

1. Eesti Triatloni tegevuse põhiprintsiibid on ausus, avatus, õiglus ja usaldusväärsus;
2. Oleme avalikule sektorile vastutustundlikud partnerid ja täidame Eesti Vabariigis kehtivaid konventsioone, seadusi ning teisi õigusakte;
3. Eesti Triatloni juhtorganitesse kuuluvad isikud on oma otsuste langetamisel sõltumatud. Otsustamisel ei osale isik, kellel on otsusega seoses isiklikud huvid;
4. Juhtorganitesse kuuluvad isikud on pädevad, ausad ja eetilise käitumisega;
5. Eesti Triatlon soodustab oma valitud ja määratud juhtide, liikmete ning vabatahtlike enesetäiendamist ja korraldab vastavalt võimalustele neile regulaarseid koolitusi;
6. Eesti Triatlon tagab reeglitel ja juhenditel põhineva õiglase kohtlemise kõigile oma aktiivselt tegutsevatele liikmetele, sportlastele ja harrastajatele ning välistab igasuguse diskrimineerimise sõltumata soost, vanusest, rahvusest või erivajadustest;
7. Eesti Triatlon võitleb spordis keelatud ainete ja meetodite kasutamise vastu, järgib dopinguvastast poliitikat ja regulatsioone. Alaliidus kehtib null-tolerants dopingu suhtes. Alaliit kaitseb sportlasi dopingu kasutamise eest eelkõige ennetava tegevuse ja dopingukontrollide kaudu;
8. Eesti Triatlon tegutseb sporditulemustega manipuleerimise välistamiseks, teeb vajadusel igakülgset koostööd järelevalveorganitega;
9. Eesti Triatloni võistlused põhinevad Ausa Mängu reeglitel ja õiglasel kohtunikutegevusel. Aus Mäng on kõigi tegemiste aluseks. Alaliit edendab oma tegevuste kaudu spordi positiivseid väärtusi ja sõprust;
10. Meie võistlussüsteem on järjepidev;
11. Liikme ja otsustamises osalejana oleme osa World Triathlonist, Europe Triathlonist ja Rahvusvahelisest Olümpialiikumisest.

Eesti Triatloni arengukava aastani 2026 on kinnitatud ETL juhatuse koosolekul 17.11.2020.