Eesti Triatloni poolt algatatud sportlaskomisjoni kandideerivad kümme kandidaati: Kaidi Kivioja, Kevin Vabaorg, Johannes Sikk, Katrin Zaitseva, Johhanna Räppo, Anette Hallik, Hanne Grete Hanvere, Matt Rammo, Ander Markus Kroon ja Arthur Kooser.  

Rohkearvuline huvi näitab endiste ja praeguste sportlaste innukust Eesti Triatloni edendamisel kaasa lüüa. Selleks, et anda kõikidele kandidaatidele võimalus enda tutvustamiseks ja visioonide avaldamiseks, muutub hääletamise protsess. Jaanuari kuu jooksul on kõikidel võimalus kandidaatidega tutvuda läbi Eesti Triatloni infokanalite, et teha oma eelistused, kellele hääl anda.

Lisaks selgub lähiajal uus kuupäev, millal kõigil eelmisel aastal Eesti Triatloni litsentsi omanud sportlastel alates Noored vanuseklassist (2005. a. ja varem sündinud) on võimalus hääletada oma lemmikute poolt. Kolm kõige rohkem hääli saanud kandidaati valitakse Eesti Triatloni sportlaskomisjoni liikmeteks. Võrdse arvu hääli kogunud kandidaatide puhul valib sportlaskomisjoni liikme Eesti Triatloni juhatus. Soolise tasakaalu tagamiseks peab vähemalt ükssportlaskomisjoni liige olema teisest soost. Sportlaskomisjon valitakse üheks olümpiatsükliks ehk esimene periood kestab 2022 -2024. Lisaks valivad sportlaskomisjoni liikmed enda seast sportlaskomisjoni esimehe.