Eesti Triatloni üldkoosolek toimub 19.juunil algusega orienteeruvalt kell 18:30 Otepää triatloni võistluskeskuses vahetult peale Otepää triatloni autasustamist.

Eesti Triatlon palub registreerida oma esindaja osalemine e-posti teel info@triatlon.ee hiljemalt 15. juuniks 2022. Vajalikud volikirjad palume saata samuti 15. juuniks 2022.

Päevakorras:

1.           Eesti Triatloni 2021. majandusaasta aruande kinnitamine;
2.           Muud küsimused.

Väljavõte Eesti Triatloni põhikirjast:
3.2. Eesti Triatloni liikmesorganisatsioonid võtavad üldkoosolekust osa oma seaduslike
esindajate või teiste esindajate kaudu, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Igal Eesti Triatloni
liikmel on üldkoosolekul üks hääl ja igal Eesti Triatloni liikmesorganisatsioonil
on üldkoosolekul üks hääleõiguslik esindaja.

Info ja registreerimine:
Tiina Pallas
info@triatlon.ee
Tel. 56 951593