Pühapäeval enne Eesti Triatloni piduliku hooaja lõpetamist kogunes üldkoosolek, kus muuhulgas valiti alaliidule uus president. Klubid valisid üksmeelselt presidendiks senise juhatuse liikme Indrek Hääle.

Indrek Hääl on triatloni harrastanud viimased viis aastat ning organisatsiooni arengusse panustanud aasta. Selleks, et algatused pooleli ei jääks, otsustas ta kandideerida Eesti Triatloni presidendiks. Samuti  kinnitas üldkoosolek presidendi ettepanekul juhatuse, kuhu kuuluvad Robert Kitt, Marko Albert, Marek Antoniak, Geil Siim, Jaanus Janek Juss ja Margus Lepik.

Oma ettekandes tõi Indrek Hääl välja Eesti triatloni hea hetkeseisu. Selleks, et positiivne trend saaks erinevates kategooriates jätkuda, on ees ootamas uued väljakutsed. Eesti triatlonil on maailmatasemel sportlased, treenerid, võistluste korraldajad ning kohtunikud. Pideva ja jätkusuutliku arengu tagamiseks tuleb kindlustada organisatsiooni võimekus. Selleks on plaanis jätkata järgmiste toimkondadega:

 1. Saavutusspordi toimkond, mis hõlmab endas saavutussporti, järelkasvu ja noortesporti.
 2. Tehniline toimkond, kuhu alla kuulub võistluste korraldamine ning kohtunike koolitamine ja arendamine.
 3. Meedia ja turunduse toimkond, mis kajastab triatlonisündmusi ning populariseerib ala.

Lisaks tuleks elustada treenerite-, kohtunike- ning sportlaskogud.

President Indrek Hääle ja juhatuse eesmärgid aastateks 2021-2024 on:

 • Saavutussport:
  • Noorsportlaste arendamine;
  • Pidev järelkasvu tekitamine läbi klubide;
  • Toetuste leidmine, mis on pidev ja järjekindel töö ning tuleb näha vaeva, et see muutuks atraktiivseks toetajatele;
  • Ühislaagrite korraldamine;
 • Karikasari:
  • Kõik etapid viia ühtse standardi alla nii visuaalselt kui ka korralduslikult;
  • Leida pikemaajalisem karikasarja nimisponsor;
  • Etappide toimumisse tekitada geograafiline hajutatus ning samas mitte suurendada karikasarja etappide arvu;
 • Triatloni kui spordiala populaarsuse kasvatamine:
  • Iga-aastane osalejate kasv võistlustel;
  • Harrastajate sarja (nn. igamehe triatloni) populariseerimine;
 • Jätkata eesmärgiga “Eesti triatleet olümpiale”;
 • Jätkata eesmärgiga korraldada Eestis igal aastal vähemalt üks rahvusvaheline triatlonivõistlus (IRONMAN, EM, Euroopa või Balti karikaetapp);
 • Jätkata ellukutsutud ümarlaua diskussioonidega:
  • Võistluste korraldajad ning kohtunikud;
  • Treenerite ümarlaud;
 • Eesti triatloni andmebaasi koostamine ning jooksev haldus:
  • Tänaseks on kogunenud väga palju ajaloolist infot kõikide võistlejate osas ning hetkel see info ei ole korrektselt kättesaadav ning võrreldav. Eesmärk on seda muuta ning koostada korrektne andmebaas, mis oleks veebis kättesaadav;
 • Uno Loobi asutatud ERKF juures olev Triatloni allfond – selle uuesti ellu kutsumine:
  • Tegemist on väga tänuväärt ning meeldetuletamist vajava fondiga;
  • Antud fondi elustamisel austaksime fondi loojat ning annaksime võimaluse ala harrastajatele panustada vastavalt nende võimalustele.

Indrek Hääl: „Juhatuse ülesandeks saab olema kõikide seatud eesmärkide elluviimine, regulaarne ning täielikult läbipaistev kommunikatsioon ning tulemuste mõõtmine. Oluline on lähtuda Eesti Triatloni arengukavast, millega on paika pandud senine missioon, visioon ning väärtused.” Eesti Triatloni juhtimises ei ole Hääle sõnul kohta huvide konfliktidel ning ebaõiglastel eelistustel. Lisaks kinnitas Hääl, et seda on ka seni järgitud ning sama printsiip on kooskõlas kõikide juhatuse liikmete väärtustega.