Anette Hallik

Anette on hiljuti spordi pausile pannud endine ujuja ja triatleet, kes soovib nüüd teistmoodi anda oma panuse Eesti Triatloni Liidu tegemistesse. Hetkel omandab ta  Tallinna Ülikoolis bakalaureusekraadi õigusteaduse suunal ning plaanib lõpetada sellel kevadel.
Sportlikest saavutustest tõstab Anette esile ETL karikasarja võidu, Eesti esindamise mitmetel rahvusvahelistel võistlustel (ETU Junior Cupid, Euroopa noorte MV Tiszaujvaroses ja Panevezyses ning hilisemast perioodist 2021. aasta Tallinna Ironmani 70.3 tiimivõidu. Sportlikuks eesmärgiks seab Anette algatuseks uuesti osalemise Eesti-sisestel võistlustel.
Anette usub, et kui ei oleks sportlasi, ei oleks ka alaliitu. Seega on sportlane kogu süsteemi üks olulisemaid lülisid. Sportlaskomisjoni liikmena seab Anette kindlasti esikohale sportlase heaolu, kaitstes sportlaste õiguseid ja huve, kujundades sportlaste seisukohti ning andes need edasi alaliidule. Anette usub veel, et panus erinevate projektide algatamiseks oleks kindlasti tema üks suundadest, seejuures sportlastele suunatud võimalike ürituste korraldamine. Teemasid on veel mitmeid, millele võiks tähelepanu pöörata. Alustades sportlaste vaimsest valmisolekust, igapäevastest harjumustest ning lõpetades sportlaste ühistreeningutega (sh teiste riikide sportlastega/välismaiste konkurentidega). Kindlasti on sportlased pädevad andma nõu võistluste korraldamise osas ning sportlaskomisjoni esindajana koondaks Anette ka vastavad mõtted alaliidu lauale. Lisaks, sotsiaalmeedia arendamine kui sportlaste sportlaspildi kujundamine oleks kindlasti Anette eelnevate teemadega seotud.

Hetkel on Anette küll ise tippspordi pausile pannud, kuid seda enam loodab ta, et saab oma panuse anda triatloni alaliidu tegemistesse nii, nagu alaliit panustas sportlaskarjääri ajal temasse. See on märkimisväärne, kuidas võrdlemisi väike alaliit toetab ja innustab oma sportlasi veel kõrgemate eesmärkide poole püüdlema. Anette loodab, et see jätkub ka järgmistel aastatel ning sportlaskomisjoni liikmena aitaks ta triatloni kommuuni veel toetavamaks, organiseeritumaks ja tulemuslikumaks muuta.