Matt Rammo

Matt on spordientusiast ja -optimist, kes on triatloniga tegelenud viimasel 12 aastal. Just viimaselt paarilt on tal ette näidata parimad tulemused, ajad ja kohad ning seda pikematel triatlonidistantsidel. Näiteks on Matt kahel korral lõpetanud Ironmani ajaga 9 tundi ja 14 minutit. 2021. aastal lõpetas ta poolpikal distantsil absoluutarvestuses kolmandana, mis andis talle Eesti meistrivõistluste arvestuses vanuseklassis esimese koha. Matti eesmärk on jätkata tulevikus samas vaimus.

Sportlaskomisjonis esindaks Matt aktiivse harrastussportlasena eelkõige harrastussportlasi. Tema sooviks on juhtida Eesti Triatloni juhatuse tähelepanu kitsaskohtadele ning teha omapoolseid ettepanekuid nende lahendamiseks. Matti sõnul vajaks üle vaatamist Eesti meistrivõistluste paremusjärjestuse selgitamise süsteem ja autasustamise kord, kuna hetkel on see paljude sportlaste jaoks veel segane. Lisaks soovib Matt tõsta Eesti Triatloni karikasarja kui terviku populaarsust, sest hetkel on mõned etapid tunduvalt väljapaistvamad kui teised.