1. koolitus teemal: KONFLIKTIDE ENNETAMINE JA JUHTIMINE TREENERI TÖÖS

Koolitus toimub:
2. mail kell 9.30-14.00 Tartus Spordimuuseumis Rüütli tn. 15
9. mail kell 9.30 – 14.00 Tallinnas ESS Kalev spordimaja seminariruumis Staadioni 3

Koolituspäeval saab teada, mida saab treener teha konfliktide ennetamiseks: kuidas treeningut planeerida, kuidas juhtida gruppi teades, et grupis on inimesi, kelle puhul võib tulla ette konfliktset käitumist. Eraldi arutatakse ka välismaalaste grupis osalemist ning sellega seonduvaid lisamuresid.

Teiseks fookuseks on konflikti dünaamika ja konflikti juhtimine. Vaadatakse läbi kolme tasandilise konfliktijuhtimise mudeli, kus räägitakse suhtlemisest äreva/mureliku inimsega, häiriva/provotseeriva
käitumisega inimesega ja inimesega, kes on täiesti endast väljas ning verbaalselt ründav. Kuidas juhtida tugevaid tundeid ja kuidas kehtestada piire on peamised tehnikad, millele keskendutakse.

Koolitusele tulles võta kaasa paar näidet konfliktsetest olukordadest oma töös ja ole valmis neid väikeses grupis jagama. Koolitusel on nii loengut, grupitöid kui ka arutelu.

Koolitaja: Airiin Demir, MSc, kliiniline psühholoog ja verge metoodika treener

Registreerumine kuni 26.04.2022  lingil: https://forms.gle/SHTXaqCbfRYRNJjCA

Projekti „Siin me oleme“ kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium.

2. koolitus teemal: TURVALISE JA ÜKSTEISE ARENGUT TOETAVA KESKKONNA TAGAMINE SPORDIS

Koolitus toimub 4. mail 2022 kell 11:30 – 14:30 ZOOM-is

Koolituse käigus saadakse teada alusteadmised vägivallaennetusest, vaadatakse üle igapäevased suhtlemis- ja käitumisreeglid, kuulatakse tekkinud olukordade ja kaasuste arutelu ning lahendusi ühiste käitumispõhimõtete järgi, saadakse teada, kuidas luua turvalist ja terviklikku arengut toetavat treeningkeskkonda, saadakse juhised EADSE näidisreeglite põhjal triatloni sisemiste reeglite kehtestamiseks.

Koolitajad: Kristel Kiens (spordipsühholoogia praktik) ja Henn Vallimäe (EADSE)
Koolituse maht: 4 ak tundi

Registreerumine kuni 2.05.2022 e-maili teel: info@triatlon.ee

3. kohtunike koolitus teemal: WORLD TRIATHLON VÕISTLUSMÄÄRUSTIK, MUUDATUSED 2022

Koolitus toimub 14.mail 2022 kell 11:00 – 15:00 Tabasalu Spordikompleksis
Koolitaja: Eero Raudsepp

Registreerimine kuni 9.05.2022 e-maili teel: info@triatlon.ee

Koolitustel osalejatele väljastatakse täiendkoolituse tunnistused.