Ander Markus Kroon

Ander Markus sattus triatloni juurde 2012. aastal Tõrva triatlonil osaledes, seega saab tal sel suvel kümme aastat elu esimesel triatlonvõistlusel kaasa tegemisest. Selle kümne aasta jooksul on ta näinud triatlonit nii läbi võistleja pilgu, korraldaja poole pealt kui alates eelmisest suvest kohtunikuna. Viimased viis aastat on Ander Markus võistlustel esindanud Yess spordiklubi (varasem Tartu Ujumisklubi) ning paaril korral on ta käinud Eestit esindamas Euroopa juunioride karikaetappidel. Oma parimateks tulemusteks peab ta kolme triatloni EMV medalit (sh krosstriatloni Eesti meistri tiitel) ja viit duatloni EMV medalit. Uuel hooajal on Ander Markuse peamiseks eesmärgiks läbida Ironman 70.3 Tallinn. 

Sportlaskomisjoni töö on Ander Markuse jaoks nii sportlaste kui nende mõtete ning huvide eest seismine Eesti triatlonis. 

Teemad, millele Ander Markus juhiks tähelepanu sportlaskomisjoni liikmena: 

Hooaja võistluskalendri koostamine arvestades ka sportlaste eelistusi. Sportlaskomisjoni liikmetel võiks olla võimalus anda soovitusi juhatusele ja tehnilisele toimkonnale võistluskalendri koostamiseks (nt etappide arv, etappide arv kuude lõikes, distantsid). 

Stardimaksud. Viimastel hooaegadel on suurenenud karikasarja võistluste osalusmaksud, mis on kaasa toonud olukorra, kus sportlased on sunnitud valima, millistest etappidest on neil võimalus osa võtta. Eesti triatlonis on noortele kehtestatud osalustasude piirhinnad, kuid suurema osa võistlejatest on vanuseklasside esindajad, kelle võistluste osalustasud võivad olla päris kõrged. Ilmselt on paljud pidanud loobuma huvitavatest ja väljakutsuvatest võistluspaikadest just seetõttu, et võistleja hooaja eelarve on piiratud. 

Distantsid ning tuulessõiduga/tuulesõiduta võistlused. Eelneval 2-3 hooajal on tekkinud suur vaidluskoht just distantside ja tuulessõiduga/tuulessõiduta võistluste puhul, seda eriti taas just vanuseklassi võistlejate juures. Teatud otsuste tõttu on pidanud kohati ka kannatama vanuseklassi võistlejad olukordi, kus nad peavad osalema supersprindidistantsil tuulessõiduga, omamata seejuures draft-legal maanteeratast. Ander Markus leiab, et see on koht, kus sportlaskomisjon peaks kindlasti seisma võistlejate arvamuse eest. 

Eetiline käitumine sportlaste seas. Olles võistleja, on Ander Markus märganud, et sportlaste omavaheline suhtlemine ning käitumine jätab tugevalt soovida teatud olukordades. Sportlaskomisjoni liikmena oleks tal hea võimalus juhtida tähelepanu sportlastele, kui märkab ebaeetilist tegutsemist või käitumist. Sportlaskomisjonil saab vajadusel anda juhatusele märku, kui mõne sportlase käitumine on kohatu ning edasi on juba juhatusel võimalus võtta sportlasega ühendust ja tema käitumise kohta uurida rakendades vajadusel ka nende pädevuses olevaid meetmeid. 

Sportlaskomisjon on justkui usaldusisik sportlastele, kes soovivad oma ideid avaldada, kuid paluvad seejuures jääda anonüümseks. Lähtudes Eesti triatloni poolt välja toodud sportlaskomisjoni eesmärgist sportlaste seisukohtade esitamisest juhatusele, saaks iga sportlane, kes vähegi tunneb, et sooviks mõnes teemas kaasa rääkida, kuid tahab jääda anonüümseks, võtta ühendust sportlaskomisjoniga. Sealt saab juba edasi tegutseda sportlaskomisjon ise ning edastada sportlase mõtte juhatusele, jättes sealjuures sportlase tema soovi korral anonüümseks. 

Jälgida, et sportlasi koheldakse võrdselt. Sportlaskomisjoni ülesanne võiks olla ka jälgimine, et toimuks sportlase võrdne kohtlemine. See puudutab näiteks nii trikoode jagamist kui info jagamist sportlaste vahel. 

Ander Markus usub, et tema poolt võiksid hääletada need sportlased, kes on temaga eeltoodud teemades samal seisukohal.